Mendelcollege

 

Mendel

 

Samenwerking Mendelcollege en TV Pim Mulier

‘Als een grote middelbare school én een tennispark met 14 All Weather banen praktisch tegenover elkaar liggen dan is samenwerking vanzelfsprekend. Althans dat zou je denken. De werkelijkheid was anders’. Aldus Arnoud Willemstijn, initiatiefnemer van het samenwerkingsverband tussen TV Pim Mulier en het Mendelcollege.

Meer en beter samenwerken, dat was de insteek. Het Mendelcollege reageerde enthousiast. Het doel werd dat 300 kinderen op een leuke wijze kennis konden maken met tennis bij ons op het park. Zowel de docenten bewegingsonderwijs als het managementteam van het Mendel keurden dit initiatief goed. Draagvlak alom: een unieke samenwerking waarbij verbinding tussen vereniging en school in de wijk daadwerkelijk plaatsvindt. Samen met Twan van Raemsdonk van SportSupport en Anneke Evers van het Mendelcollege is Arnoud Willemstijn trekker van het programma.

In 2015 startte de pilot met 300 Mendel-brugklasleerlingen op TV Pim Mulier. De docenten gaven de instructie met motiverende spelvormen. Zij werden ondersteund door combinatiefunctionaris Twan van SportSupport. Er werd goed samengewerkt op het vlak van organisatie, planning en inhoud. Alle brugklassers hebben met heel veel plezier en enthousiasme getennist. Ook de docenten waren enthousiast. Kortom, de pilot was een groot succes!

In 2016 wordt het programma voortgezet en uitgebreid naar de hogere klassen. Dit betekent dat we ca. 600 leerlingen kennis laten maken met tennis.