Bestuur & Organisatie

 

Bestuur
Het bestuur bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan en is daarmee verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen van onze club.

Voorzitter: Bianca Groen
E-mail: voorzitter.tvpimmulier@gmail.com
Vicevoorzitter: Felix Haest
Secretaris: Mijke Frencken
E-mail: bestuur@tvpimmulier.nl

Kom ons versterken! Er zijn diverse vacatures. Lees ze hier.

bestuur

Algemene Zaken / Stichting TV Pim Mulier
Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het onderhoud van het park en de banen en de diverse faciliteiten, zoals het Tie-Break Café. Stichting Pim Mulier organiseert ook de baanverhuur.
Voorzitter: Frans Doornbosch
E-mail: bestuur@tvpimmulier.nl

Financiële Commissie
De Financiële Commissie is verantwoordelijk voor het financiële beheer van TV Pim Mulier.
Penningmeester: Victor de la Rie
E-mail: fincie@tvpimmulier.nl

Technische Commissie
De Technische Commissie coördineert en stelt de teams samen voor de verschillende competities. Zij is verantwoordelijk voor de clubkampioenschappen op het park, houdt zich bezig met de algemene baanindeling en creëert optimale tennisfaciliteiten voor alle leden en gasten van de club.
Voorzitter TC: Lisette Willemsen
E-mail: tc@tvpimmulier.nl

Redactie / PR 
Deze commissie verzorgt de nieuwsbrief, de website en probeert sponsoren en adverteerders aan te trekken.
E-mail Redactie Website: website@tvpimmulier.nl
E-mail PR: pr@tvpimmulier.nl
E-mail Sponsorcommisie via: bestuur@tvpimmulier.nl

Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie zet zich in voor de jeugd van onze vereniging. Zij houdt zich bezig met de competitie, de Worldtour en de jeugdselectie. Ze organiseert toernooien en andere leuke activiteiten.
Voorzitter: Jolanda Leuven
E-mail: jcpimmulier@gmail.com

Ledenadministratie
Seniorenledenadministratie: Erna Venema-Klein Lebbink
E-mail: ledenadministratie@tvpimmulier.nl
Jeugdledenadministatie: Fred Wilbrink
E-mail: pmjeugdleden@gmail.com

Tennisschool
Tennis Op Maat verzorgt alle trainingen op ons park.
Hoofdtrainer: Stefan Imanse
E-mail: info@tennisopmaat.nl
Website: www.tennisopmaat.nl